Nem csodálom, hogy Obamának nagy szüksége van lelki pásztorokra, és hogy “spirituális kabinet”-jének  többek között Denis McDonough, helyettes nemzetbiztonsági tanácsadó és a Nemzetbiztonsági Tanács titkára (a mindenről tudó Laura Rozen szerint az Obamához legközelebb álló külpolitikai tanácsadó) is tagja.


 


Amerika legfőbb geopolitikai problémája ugyanis jelen pillanatban az, hogy – globális primátusát magától értetődőnek tekintve – a regionális elsőbbséghez is ragaszkodik a legfontosabb térségekben, amit egyre kevésbé engedhet meg magának, és amit egyre kevésbé akarnak neki megengedni az önállóságukhoz ragaszkodó regionális hatalmak. Ha ezt a kérdést Washington nem tudja nagyon sürgősen megoldani, globális elsőbbsége is látványosan összeomolhat.


 


Az Oroszország, Közép-Ázsia és Kína által alkotott hatalmas eurázsiai kontinentális tömb egyértelműen kívül helyezkedik el az amerikai befolyási övezeten. Ebből persze még egyáltalán nem következik, hogy ez a nagyrégió koherens geopolitikai entitásnak tekinthető, hiszen Oroszországnak és Kínának sok tekintetben eltérőek az érdekei, de tény, hogy az Amerikával szembeni politikai, gazdasági, katonai és kulturális függetlenségük olyan stratégiai adottság, amely a belátható jövőben nem fog megváltozni.


 


Oroszország számára például mind gazdasági, mind politikai szempontból fontos az európai és az amerikai partnerség, de Moszkva ezt nagyon jól össze tudja egyeztetni a saját geopolitikai mozgásterének állandó bővítésére irányuló törekvéssel. Ez utóbbi nemcsak a posztszovjet térségen belüli – immár Ukrajnával is számoló –, vagy a tágabb eurázsiai integráció támogatásában mutatkozik meg, hanem az orosz érdekek globális érvényesítésében is.


 


Ez bizonyos kérdésekben és területeken összhangban állhat Washington érdekeivel (ilyen többek között az atomfegyver-korlátozás vagy a független palesztin állam két éven belüli létrehozásának támogatása, amiről éppen ma és Moszkvában fogadott el a közel-keleti kvartett egy fontos nyilatkozatot), más kérdésekben ütközhet azokkal. Moszkva például nagyon nem szeretné, ha Amerika bármilyen formában kiterjesztené befolyását Iránra, és éppen ezért – hosszú huzavona után – úgy döntött, hogy a nyár folyamán, vagyis Washington szempontjából a lehető legrosszabb időben, végre „beélesíti” a busheri atomerőművet.                   


 


Kelet-Ázsiában jelen pillanatban Kína és Amerika között egyfajta geopolitikai patthelyzet alakult ki (előbbi – joggal – úgy érzi, hogy a Tajvannak fegyvereket szállító és a Dalai lámát fogadó Washington nincs tekintettel „kulcsfontosságú érdekei”-re, utóbbi pedig – szintén joggal – attól tart, hogy Kína veszélyezteti kelet-ázsiai regionális szupremáciáját). Ez az új helyzet a térség eddig egyértelműen Amerikabarát, pontosabban Amerikától függő kulcsországát – Japánt – arra készteti, hogy fokozatosan önállósítsa magát, és nyisson Kína felé.


 


De a legérdekesebb és Amerika szempontjából a legkényesebb helyzet az eurázsiai nagykontinens (tág értelemben vett) közel-keleti peremterületén alakult ki. Miközben az amerikai hadsereg jelenleg (ilyen-olyan formában) négy háborút vív a térségben, a katonai beavatkozást elhibázottnak és túl költségesnek tartó Obama fő célja az, hogy a háborút egy ideig – taktikai sikerek reményében – még továbfolytatva, közép- és hosszú távon ún. soft (vagyis nem katonai) eszközökkel tartsa fenn a közel-keleti regionális amerikai szupremáciát.


 


Ez a stratégiai elképzelés több sebtől vérzik. Először is a radikálisan Amerika-ellenes tábor (Irán-Szíria-Hezbollah-Hamasz) pozícióit Obama eddig nem tudta megingatni. Másodszor Törökországnak, amely a hidegháború idején Washington kulcsfontosságú szövetségese volt, immár nincs szüksége arra, hogy saját biztonsága érdekében egy külső hatalomtól függjön. Önálló geopolitikai szereplő lett, és mint ilyen „tért vissza” a Közel-Keletre. Harmadszor, a hagyományosan Amerikabarát arab államok bizalma az elhúzódó és semmilyen pozitív kimenetellel nem kecsegtető háborúk és az izraeli-palesztin konfliktus krónikus megoldatlansága miatt megrendült Washingtonban. Végül negyedszer, miután Izrael, Amerika legfőbb közel-keleti szövetségese „megértette, hogy sem szankciókra, sem az Irán elleni légicsapásokra nem számíthat”, teljesen kiszámíthatatlanná vált („miután rájössz, hogy nem kapod meg, amit akarsz, nincsenek többé kötöttségeid”).


 


Itt tartunk most.„Izraelben – írja a Stratfor fentebb már idézett gyorselemzésében – hirtelen minden képlékennyé vált.  Bármi megtörténhet: kirobbanhat egy intifáda, kitörhet egy új gázai háború, bekövetkezhet a szakítás az Egyesült Államokkal, új kormány alakulhat, vagy maradhat minden a régiben. Figyeljünk az Egyesült Államokra, Izraelre és a Hamaszra. Mindegyik eldöntheti, milyen irányba forduljanak a dolgok.”